• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • systatika

Ο Σεφ είναι ο άνθρωπος που έχει τις ικανότητες να διοικήσει και να διευθύνει το υφιστάμενο προσωπικό της κουζίνας και μπορεί να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα.

H σημερινή έντονα ανταγωνιστική αγορά εργασίας απαιτεί πολυάριθμο προσωπικό για τη στελέχωση της κουζίνας μιας επισιτιστικής ή τουριστικής μονάδας. Η ανάγκη για στελέχη που κατέχουν την τέχνη της μαγειρικής σε επαγγελματικό επίπεδο είναι μεγάλη και επιτακτική, ιδιαίτερα σε μια χώρα της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα.

Επιπλέον, η Κρητική γαστρονομία αποτελεί ένα ιδιαίτερο τομέα διατροφής με πολλή μεγάλη ανάπτυξη που χρειάζεται επαγγελματίες να την υποστηρίξουν αλλά και η μαγειρική τείνει να γίνει μια δημοφιλής επαγγελματική απασχόληση για τουσ νέους που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν μια καριέρα χωρίς σύνορα , τόσο του γυναικείου, όσο και του ανδρικού φύλου.

Αναζητηση

 logo

 

gastronomia

 
Go to top