Προγράμματα Σπουδών Γαστρονομίας

 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Προγράμματα Διοίκησης & Τουρισμού

Hospitality Management
Τμήμα Υποδοχής / Front office
Τμήμα Εστιατορίου / Food & Beverage